Toogle Left


„Powiedz mi, a zapomnę.
Pokaż mi, a zapamiętam.
Pozwól mi zrobić, a zrozumiem.’’
                                                                              Konfucjusz

 WIZJA

Publicznej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Marii Konopnickiej w Będzinie

Dążymy do tego, aby nasza szkoła była szkołą:
•  nowoczesną, przyjazną uczniom, rodzicom i nauczycielom;
• przygotowującą uczniów do nauki na wyższych etapach edukacyjnych i do samodzielnego zdobywania wiedzy oraz do   przystosowywania się do dynamicznie zmieniającego się otoczenia;
• prowadzącą szeroki zakres innowacyjnych działań w ramach bogatej oferty edukacyjnej szkoły;
• wychowującą ucznia otwartego, aktywnego, ciekawego świata, dbającego o tradycje i pielęgnującego patriotyzm;
• w której uczeń korzysta z najnowszych zdobyczy technologii informacyjno-komunikacyjnych;
• gdzie uczeń rozwija swoje pasje i zainteresowania, a także wyrównuje szanse edukacyjne pod opieką dobrze wykwalifikowanej kadry pedagogicznej;
• środowiskową, otwartą na potrzeby środowiska lokalnego i aktywnie współpracującą z różnymi partnerami;
• w której rodzice aktywnie uczestniczą w jej życiu i rozwoju;
• organizującą ciekawe imprezy i uroczystości dla uczniów, mieszkańców i całej społeczności;
• bezpieczną, wolną od agresji i przemocy;
• właściwie zarządzaną.

NASZA SZKOŁA

1. UCZY POPRZEZ DOŚWIADCZENIE
Potrafi zaciekawić, dba, aby wszyscy uczniowie osiągali coraz lepsze wyniki, rozwijali swoje aspiracje i zainteresowania.
2. OCENIA SPRAWIEDLIWIE
Uczniowie wiedzą, czego mają się uczyć, znają i rozumieją zasady oceniania i są informowani o swoich postępach.
3. INSPIRUJE DO TWÓRCZYCH DZIAŁAŃ
Uczy twórczego i krytycznego myślenia, a wiedza i umiejętności w niej zdobyte pomagają zrozumieć to, co dzieje się w ich miejscowości, w Polsce, na świecie oraz rozwiązywać realne problemy.
4. KSZTAŁTUJE WRAŻLIWOŚĆ ESTETYCZNĄ
Uczniowie uczą się współdziałania w zespole, angażują się w pracę na rzecz innych ludzi oraz działają dla dobra swojej małej i dużej ojczyzny oraz całego świata.
5. DBA O WŁAŚCIWE RELACJE RÓWIEŚNICZE
W szkole panuję miła, życzliwa atmosfera w oparciu o wzajemny szacunek i zrozumienie, uczniowie mają szanse uwierzyć we własne siły.
6. PRZYGOTOWUJE DO PRZYSZŁOŚCI
Uczy języków obcych, posługiwania się nowymi technologiami informacyjnymi, przygotowuje uczniów do życie w zjednoczonej Europie i wprowadza w świat kultury.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent naszej szkoły:
• dobrze funkcjonuje w otoczeniu;
• jest świadomy swoich zdolności i umiejętności;
• ma poczucie własnej godności i wartości;
• wiedzę i umiejętności potrafi wykorzystać w praktyce;
• jest dobrze przygotowany do następnego etapu edukacyjnego;
• odróżnia dobro od zła;
• jest wrażliwy na potrzeby drugiego człowieka;
• dba o środowisko naturalne;
• jest tolerancyjny wobec różnorodności kultur;
• dba o zdrowie i jest aktywny fizycznie;
• jest odpowiedzialny i asertywny;
• nie boi się nowości;
• jest kulturalny, rozumie innych i potrafi współpracować w grupie;
• jest ciekawy świata;
• szanuje wielowiekowe dziedzictwo kulturowe;
• trafnie dokonuje wyborów;
• jest prawy i świadomy swoich praw i praw innych ludzi.

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki..

  Rozumiem i zgadzam się
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk